Bilirubin Nasıl Düşürülür, Bilirubin Nedir

Bilirubin Nedir?
Kanda dolaşan eritrositlerin or­talama ömrü 120 gün kadardır. Bu süre sonunda parçalanan eritrositlerin içindeki hemoglobin bir dizi kimyasal reaksiyonla bilirubine dönüştürü­lür. Hemoglobin kırmızı renkli bir bileşik olduğu halde, bilirubin sarı renklidir. Hemoglobinin yıkılmasıyla oluşan bilirubin serumda albumine bağlanarak karaciğere taşı­nır. Bu tip bilirubine indirekt bilirubin denilmek­tedir. Karaciğere gelen bu bilirubin glukuronika-sitle birleşerek suda erime özelliği kazanır ve safra yoluyla bağırsağa atılır.; Bu tip bilirubine de direkt bilirubin denilmektedir. İkisi birlikte total bilirubini oluştururlar. Serumdaki normal değer­leri: direkt bilirubin için % 0.1-0.4 mg, indirekt bilirubin için % 0.1-0.6 mg ve total bilirubin için %0.2-l mg arasındadır. Serumdaki bilirubin artışı ile birlikte gözün sklera tabakasının, derinin ve mukozaların sarıya boy anma siyi a görülen tabloya sarılık denilmektedir. Sarılık genellikle üç değişik nedenle oluşmaktadır:
1) Yılan, akrep, böcek gibi hayvanların zehirleri, yanlış kan transfizyonları gibi nedenlerle eritrositlerin normalden çok fazla yıkılması
2) Virüs ve bakteri infeksiyonlarıyla siroz gibi karaciğer hücrelerini bozan olaylarda karaciğerin normal miktarda oluşan bilirubini metabolİ2e edememesi
3) Karaciğerle bağırsak arasındaki safra yolarında taş ya da tümör nede­niyle olan tıkanmalarla bilirubinin bağırsağa atlamaması.

bilirubin nasıl düşürülür

BİLİRUBİNLER:
Normal Değerler: Total Bilirubin: <1Karaciğer Fonksiyon Testleri Değerleri Nasıl Düşürülür? KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ0mg/dl
Direkt Bilirubin: <0Karaciğer Fonksiyon Testleri Değerleri Nasıl Düşürülür? KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ25mg/dl

Bilirubin Nasıl düşürülür?
Bilirübin kandaki eritrosit(kırmızı küre) lerin parçalanması sonucu ortaya çıkar. Bazı metabolik hastalıklarKaraciğer Fonksiyon Testleri Değerleri Nasıl Düşürülür? KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ karaciğer hastalıklarıKaraciğer Fonksiyon Testleri Değerleri Nasıl Düşürülür? KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ safra yolları hastalıklarıKaraciğer Fonksiyon Testleri Değerleri Nasıl Düşürülür? KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ yada kan kırmızı kürelerin vücutta hızlı yıkılmalarını takiben kanda değerleri yükselebilir.

Bilirübin Yüksekliği Hangi Durumlarda Görülür
Bilirübin düzeyinde açlıkta,yorgunlukta ve enfeksiyon hallerinde kısa süreli artışlar olsa da,genellikle önemli bir sorun yaratmaz.Bilirübin yüksekliği,direkt ve indirekt bilirübin yüksekliği olarak 2 ana başlıkta incelenebilir.
Tek başına indirekt bilirübin yüksekliği varlığında eğer beraberinde karaciğer enzimleri normal, hepatit testleri de negatif ise muhtemelen gilbert sendromu vardır.
Direkt bilirübin yüksekliği ise ; erişkinlerde en çok tıkanma sarılığında görülür. Tıknama sarılığında karaciğer dışındaki safra yollarında değişik nedenlerle safra akışı durmaktadır.Tıkanma sarılığı nedenleri ise çeşitlidir.
1-Safra yolu taşları
2-Safra yolu kanserleri
3-Primer siklerozan kolanjit
4-Safra yolu parazitleri varlığında
5-pankreas başı kanserleri
Tıkanma sarılığı dışındaki bazı durumlarda da direkt bilirübin yüksekliği görülebilir.Bu durumlar ise aşağıda belirtilmiştir.
Akut hepatitler
İleri evre sirozlar
Sepsis
Kolestatik hepatitler
İlaca bağlı kolestatik hepatitler
Primer bilyer siroz

Benzer Konular:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir