Ailesel Eritrositoz

Kanda dolaşan Alyuvar kitlesinin artışı eritrositoz olarak tamamlanır. Genç yaşlarda ortaya çıkan veya ailesinde benzer olgular görülen hastalarda ailesel eritrositoz olasılığı bulunmaktadır. Hastalık bazı genetik bozukluklar sonucu ortaya çıkabildiği gibi kimi olgularda ise hastalığın kesin nedeni ortaya konamayabilir. Ailesel eritrositoz hastalarında kanda Akyuvar (lökosit) ve kan pulcuklarının (trombosit) sayısında artış gözlenmez, dalak büyümez.
Bazı hastalarda morarma görülebilirse de çoğu olguda komplikasyon gelişmez ve tedavi gerekmez. Önemli olan ailesel eritrositoz hastalarının Polistemia vera adı verilen ve eritrositoz ile seyreden habis hastalıktan ayrımının yapılmasıdır. Böylece polistemia vera tanısı için gereken bazı detaylı ve zahmetli tanısal işlemlere başvurulmadığı gibi gereksiz ve yanlış tedavi yöntemlerinin uygulanmasının önüne geçilebilir.

Benzer Konular:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir