Adaçayı

Diğer İsimleri: Tibbi Adacayi- Diş Otu ARAPCA: MERYEMIYE INGiLiZCE: SAGE ALMANCA: SALBEIBLATT
Esas adacayi bu olmakla beraber Turkiye’de (salvia triloba) turii bunun yerine kullamlmakta olup ikisi de avni etkilere sahiptir. Kullanildigi Yerler:
Dahilen: Gaz sokturucii, kuwet verici, uyarici ve hormon düzenleyicidir. Oksiiriige ve mide agnlarma iyi gelir. Istah acicidir, nekahad donemindeki hastalara iyi gelir. Ostrojenik, nefes acici ve idrar soktürucii.
Haricen: Bademcik s,ismesinde, agiz, bogaz ve dis, eti hastaliklarında gargara olarak kuUanilir. Goz rahatsizliklannda gozlere banyo yapilir. Tenasiil uzvundaki ve vücuttaki kan miktarda ve egzamada suyu ile banyo yapilir, kanayan ve sallanan dislere, dis eti yaralarma ve sislerine karşi gargarasi faydah olur. Adacayi toz haline getirilir, bununla disler ovulursa disjeri saglamlaştinr, disjeri bembeyaz yapar.Kullanılisi: 1 bardak kaynar suya, 2-10 gr ufalanmis, ada cayi konur, 10 dk bekletilir. Giinde 2-3 bardak icilir.
Burun ici rahatsizliklannda hasjanan suyundan buruna cekmek sureti ile kullamhr. Fistiilde adacayi haslamasi ile fisttile kompres ya­pilir hergün tekrarlanır. Adacayi suyu ile saclara masaj yapilırrsa saclar simsiyah ve pinl pinl olur sac deriyi temizler.
Agiz kokusunda 1 bardak kaynar suya, 15 ufalanmis, bitki konur, 10 dk bekletilir, bununla agiz calkalamr.
Dis, sallanmasmda 5 gr adacayi 5 gr toz haline getirilmiş meşe kabugu konur, 5-10 dk kaynatihr, bu su ile giinde 3 defa gargara ya­pihrsa diş sallanmalarmi onler disleri saglamlatırır.

BUYUK ÇİCEKLi ADA ÇAYI
-SALViATOMENTOSA-
Yapraklan tibbi ada9ayi yerine kullamlir.
ANADOLU ADAÇAYI
-SALViATRiLOBA-
Diger Isimleri: Elma Calbasi
Kullamlan Kisimlan: Yapraklan
Toplama Zamani: Ciçek açma zamanında
Kurutma şekli: Golgede
Kullamldigi Yerler:
Dahilen: Vago sempatik ve anti spazmotik sistemlerimiz iqn 90k degerli bir muvazene unsurudur.
Gut’ta zafiyet ve nekahat donemlerinde, sindirim sistemi fonksiyon bozukluklannda, asm terlemede, soguk terlemede, gece terlemelerinde, agnli ve diizensiz adetlerde, menapoz donemindeki hormo­nal diizensizliklerde, fiziki ve zihni yorgunluga bagli deprasyon halinde, safra artirıci, damar genisletici, sikici (büzucii), uyarici, gaz soktiiriicii, mide bulantilannda mide suyunu tanzim edici, iilserde, gogiis yumusatici, astim sikmtilarim giderici, odemde, idrar soktüriicii, iltihap giderici, ter soktürücu, istahsizligi onleyicidir, mideyi dinlendirir, kani temizler, viicutta biriken zehirleri atar, el titremesi, titreme, sersemlik ve sinir bozuklugunda, melankoliklerde ve durgun kimselerde faydalıdir, sinirleri teskin edicidir, kadmlarda cinsi arzuyu artirir, erkeklerde azaltir, viicut eneriisini artinr, diisiik tansiyonu yiikseltir, viicuttaki mikroplan temizler, sekerli hastalann sinirlerini yatistinr, ada cayi insulin etkilidir kandaki ve idrardaki sekeri duşürür, seker hastaligmi tedavi eder, felci onler, karaciger hastaliklanmn yan etkilerini giderir, ishali keser, kramplarda, omurilik rahatsizliklarında, salgi bezlerinin rahatsizliklannda, kadinlardaki kisirhgi gidermede faydahdir, antiseptiktir, antijen toksinleri temizler.

Kullanılışi: 1 bardak kaynar suya, 2-10 gr ada 9ayi konur, 10 dk bekletilir, giinde 2-3 bardak icilir.
Ada 9ayi toz haline getirilir, giinde 3 defa 1-3 gr icilir.

Ada cayi dus/iikleri onler, giinde 1 bardak icilir siitle kanstinp balla tatlandinlip icilirse daha faydali olur.
Anne karnmda olmiis cenini cikanr.
Cocugu stitten kesmede siitii azaltici olarak icilir.
Ada cayi siitle beraber demlendirilip icildiginde grip ve bogmaca icin en iyi ilaçtir.
Ada cayi, iizerlik tohumu ile beraber kariştinhp demlendirilip icilirse biitiin viicudu kuwetlendirir, viicudun hastahklara karsi mukavemetini artirir.
Nefes darhgmda ada cayi, anason, sigir kuyrugu, melek otu beraberce kanstirilir. 1 bardak kaynar suya, 5 gr konur, 10 dk bekletilir, giinde 3 bardak icilir.
Ishal kesmek icin ada cayi 2-10 gr, pelin 1-6 gr beraberce kans­tirilir, bir bardak kaynar suya, konur, 10 dk bekletilir, giinde 2-3 bar­dak icilir.
ZARARLARI:
Erkeklerde cinsi arzuyu azaltir, yiiksek tansiyonlular giinde 1 bardaktan fazla icmemelidir.
Hamileler ve karaciger iltihabi olanlar kullanmamahdir.
Doz asimi ve uzun miiddet kullanmak zararlıdir.
ELMA YAGI
Diger Isimleri: Adaçayi Yagi
Piyasada elma yagi adiyla satilmakta olup gaz soktiiriicii, mideyi, ter kesici, idrar artinci ve sindirim bozukluklannda kullamhr.
Giinde 3-5 damla 1 fincan su i9erisinde almir, yiiksek miktarlarda zararhdir.
Haricen: Yara iyi edici ve antiseptik olarak kullamhr.
YABANi ADAQAYI -SALViAVERBENACA-
Yapraklan goz hastahklannda banyo seklinde kullanılır.

Benzer Konular:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir